Skip to main content

30-01-2011 – Last day in USO

USO? Yep, the United States of Obesitas.

Noja, foar us de leste dei yn Miami.

Wy hawwe de fytsen noch, dus mar efkes wat miles on the peddels.

Earst nei Star Island, it eilan wer’t alle djoere minsken wenje.

Wolst miene dat wy der op meie?

Nee dus, net rinne, net fytse, allinnich mei de auto.

En wy mochten net in auto liene fan in star. Dan net!

Op nei Palm Island, yts minder luks, mar ek hiel moaie optrekjes en cars.

Werom nei it oersicht