Skip to main content

Ut é skroeven

Opnommen: 24-10-2009

Studio: Studio Landscape Gauw

Útkommen: 14-05-2010

LIVE! 31 nûmers ûnferfalst JITIIZER byld en lûd!

Digitale Fideo Skiif:

LIVE optreden 31 nûmers

Ekstra’s :Backstage, Publyk en Ûnderweis

 

Kompakt Skiif:

LIVE optreden 26 nûmers (mear passe der net op)

 

YNTRO

 

Ynstrumintaal


 

HEU

 

Heudiedieheudieheudiedieheu, heu! Heu!
Heudiedieheudieheudiedieheu, heu! Heu! Ja!
Heudiedieheudieheudiedieheu, heu! Heu!
Heudiedieheudieheudiedieheu, heu!


 

TAALKLUNS

 

Ooooh, de taalkluns stelt de sjoooo!
De taalkluns stelt …

Se is op elk feest, giet tekear as ’n beest,
se hat oan alles lak mei har moaie sintebak.
Op Frysk is se poer, mar se sjocht wol wat soer,
gjin deade pier mar wyld op bier.

Wat se sizze wol, wat se sizze sil,
se is in toverkol!

Ooooh, de taalkluns stelt de sjoooo!
De taalkluns stelt …

Wat se sizze wol, wat se sizze sil,
se is in toverkol!

Se kin der wol wat fan, sels mei fize Jan,
se gongen flink útein, yn har lúkse wein.
Alles die him sear, dit wie net leuk mear,
de taalheks is wyld op seks!

Wat se sizze wol, wat se sizze sil,
se is in toverkol!

Ooooh, de taalkluns stelt de sjoooo!
De taalkluns stelt … de sjoooo!
De taalkluns stelt … de sjoooo!
De taalkluns stelt … De sjoooo!!!!!!!!!


 

MEAR TEKSTEN MEIKOARTEN ….