Skip to main content

29-01-2011 – The Everglades

It moaiste wat wy hjoed meimakke hawwe binne The Everglades.

Mei sa’n propellerboat troch de swamps.

Fierder net folle bysunders dien, in pear fytsen hierd en wat bier dronken yn de hot tub.

Werom nei it oersicht