Skip to main content

 

Berne 22 oktober 1968.

TommY is fan jongs ôf al dwaande mei metaal.

At syn freonen in hutte makken fan beammehout,

laske TommY yn in middei in beamhutte ynmekoar.

Sadwaande is JitiizeR ek fan nylon snaren oerstapt op metaal snaren.

Al wie TommY fan hûs út gitarist, op in bas sitte folle dikkere snaren,

mear metaal datsadwaande.

Tom TommY soarget altyd dat wy op it plek fan bestiming komme.

Hy is in geografysk wûnder