Skip to main content

25-01-2011 – Earste dei op see

Wat in weelde! Jim moatte allegear de ramen skrabje,

en wy moatte us wyld smarre tsjin de sinne.

Hjoed yn JITIIZER tenue by the pool.

Dat falt wol op, want alle oaren hawwe allinnich mar swarte klean meikrigen.

De hiele dei kofje drinke 😉 Nee, hear, wy hawwe hjoed ien bakje han, fierders allinnich mar bier.

En wy hawwe sawat alle band sjoen (oant in oere as tolve).

Oant moarn!

Werom nei it oersicht