Skip to main content

09-05-2007 – Dei twa fan de NY toer

De hearen musikanten untwaakten betiid en seagen út it raam dat it nice en shining wetter wie.

Datsadwaande de wurkklean mar oan en op nei de subway nei Anal St.

Dizze kear mar ris útstappe yn China town, mar neffens ús wie it Beverwyk.

Nei in healoere rinnen hienen wy al rap yn de link dat it in amazing day wurde soe.

De tocht gong fia China town nei Broadway,

dan op nei Wallstreet en doe op de boat nei de Statue of Liberty (Madame Tusso).

Hjir hat Roffel syn grutste dream wiermakke

– it wie in skokkende ûnderfining – mar wy binne bliid dat der net oppakt is.

Elkenien hjir freget us “whats up”. De brûkilke anderts binne “my willy” en “I love you”.

Weromreis hawwe wy Josse noch rede moatten;

hy wie dwaande mei in intern ûndersyk en soe syn klokje dermei ferspylje, en kaam doe fêst te sitten.

Mar ek dit is wer slagge.

Yn it NY hard rock kaffe waarden we binnen helle as wienen wy de grutste band fan Fryslan!

Awesome! Der binne wy hiel wat kearen op de plaat set.

De fraach wie hieltiden “where do you come from”.

Ek der wisten wy wol rie mei: “from 77 st.” or “Youranus”.

Koartom, wy binne hjir ien grutte rinnende attraksje.

 

When the shit hits the fan, the goin gets tough.

Werom nei it oersicht